پیام مدیر کنگره

بسمه تعالی

نگاه علمی و تخصصی بر مسائل ورزشی از جمله تحولات ساختاری در ورزش کشورمان می باشد و  در این میان پزشکی نقش بی تردیدی در عملکرد ورزشکاران ایفا می نماید. هر آنچه برون ده بدن ورزشکاران است اعم از آنکه در ورزش های رکوردی یا مبارزه ای ، انفرادی یا اجتماعی باشد مربوط به درون آنان می باشد و کلیه سیستم های بدن نظیر سیستم اسکلتی ، سیستم قلب و عروق، سیستم هاضمه و سیستم اعصاب باید نقش خود را در هر حرکت ورزشکار ایفا نماید. امری که بهیچوجه عامل حرکت، خوداحساس نمی کند و تنها علم پزشکی است که می تواند آنرا تجزیه تحلیل کرده و کاستی ها را برطرف نماید.

پزشکی ورزشی در حقیقت بجای آنکه «علم ابدان» باشد در اینجا «علم ابدان الریاضه»است و شاخه جدیدی است که بدن را نه در سکون که در حرکت و فشار ارزیابی می نماید و قادر به بازپروری و توان و تحمل فشارهای بیشتر می نماید.

برگزاری چهاردهمین کنگره پزشکی ورزشی ایران از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی این فرصت را برای فرهیختگان و دانشمندان پزشکی ورزشی فراهم می آورد تا ایشان به آخرین دستاوردهای جهانی دست پیدا کرده و آنرا به علاقمندان شرکت در کنگره ارائه نمایند.

شرکت مشاوران تمشکین راد افتخار دارد که سهمی از اجرای این امر را بعهده گرفته و امکان این حضور ارزشمند را فراهم آورد. با آرزوی توفیق استادان ، مدرسان و شرکت کنندگان در کنگره ، امید است علاقمندان کاستی های برگزاری را در درجه نخست به بزرگی خود عفو و نهایتا برای اصلاح در تکرارهای بعدی به مورد تذکار قرار دهند.

 

سید مصطفی هاشمی طبا

فهرست