توجه: لینک رکوردرهای ضبط شده کلاس یا سمینار تا ۷۲ ساعت اعتبار خواهد داشت و بعد از آن امکان مشاهده مجدد نخواهد بود.

شرکت کننده گان گرامی بنا به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان در خصوص عدم برگزاری دوره های حضوری،  تا اطلاع ثانوی تمامی سمینارها و دوره ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد

حامیان
فهرست