قابل توجه شرکت کنندگان یا ثبت نام کنندگان در (اولین دوره تخصصی مربیگری بدنسازی ویژه رشته های ورزشی):
*همانطور که استحضار دارید با توجه به بیماری کرونا، هیچ کلاس حضوری در کشور برگزار نمیشود.
*بنابراین تاریخ قطعی برگزاری دوره تخصصی فوق بعد از بیماری کرونا اعلام میگردد‌ تا در اسرع وقت هرچه سریعتر برگزار شود.
*سعی میشود که بعد از برگزاری کلاس فوق هر چه سریعتر مدارک های مربیگری آماده و تحویل شرکت کنندگان داده شود‌.

حامیان
فهرست